“Tijd en Autonomie”- nieuwsbrief 29 september 2016

knipselDit is de nieuwsbrief bij de brandbrief voor Tijd en Autonomie. Deze nieuwsbrief is per email verzonden aan allen die op het adhesieformulier hun emailadres daarvoor hebben opgegeven.
Alle informatie vindt u op internet: De brandbrief, de blog waar u kunt reageren,  de opiniebijdrage, het adhesieformulier.

 

Het begon met acht docenten met totaal verschillende visies over onderwijsvernieuwing. Wat ons samen bracht was de behoefte om op zoek te gaan naar wat het onderwijs NU nodig heeft. We kwamen daarvoor op 31 augustus met zes docenten bij elkaar. Twee uur later hadden we de essentie: Tijd en autonomie. Een uur later hadden we een actieplan. Binnen twee weken hadden we een gezamenlijke brandbrief met 22 opiniemakende docenten als ondertekenaars. Vorige week zaterdag, weer één week later, verscheen de opiniebijdrage in Trouw als de start van de publieke actie.

Tot nu toe hebben ruim 1500 docenten samen met u de brandbrief onderschreven. Wij zijn trots dat ook deze groep bestaat uit het gehele spectrum van verschillende onderwijskundige opvattingen. Kinderen en ouders verdienen een keuze tussen verschillende vormen van onderwijs. In al die variatie is het onze passie om jonge mensen het beste mee te geven van hetgeen ons bindt. Gezamenlijk geven we aan dat we daarvoor tijd en autonomie nodig hebben.

Tijd

Met de oproep voor voldoende tijd sluiten we aan bij de aangenomen motie van van Meenen /Ypma, die in juni is aangenomen in de Tweede Kamer. De motie: “spreekt uit te streven naar een maximaal aantal lesuren van twintig per (fulltime) docent voor het voortgezet onderwijs en acht dagdelen voor een (fulltime) docent in het primair onderwijs; verzoekt de regering, in overleg met het onderwijsveld hiertoe voorstellen uit te werken, inclusief financiële consequenties en consequenties voor leerlingen, waardoor leraren tijd en ruimte krijgen om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing

Het is dus van aanhoudend belang dat we helder aangeven dat het niet bij ‘voorstellen’ moet blijven. Als kerngroep gaan we binnenkort een concrete uitwerking schrijven als bijdrage in dit proces. De essentie van onze insteek is dat we willen dat de tijd moet vrijkomen ten behoeve van voor- en nawerk voor lessen. Goed onderwijs krijg je met goede lessen die goed voorbereid zijn. Dat is de belangrijkste les van de onderwijsverbetering in Finland: goede lessen, uitgevoerd door een professionele beroepsgroep maakt goed onderwijs. Kwaliteit boven kwantiteit. Zie bijvoorbeeld dit artikel in de Volkskrant.

Wij gaan een concreet voorstel schrijven met daarbij ook een uitgewerkte financiële dekking. Het is allerminst onze bedoeling dat er nog meer belastinggeld  naar onderwijs gaat, er is veel ruimte voor verbetering binnen het huidige financiële kader. Laat het ons weten als u concreet kunt helpen met ideeën of anderszins!

Autonomie

Met ‘autonomie’ bedoelen we dat we als beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor ons werk en de professionaliteit van onze beroepsgroep. Dat is blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.

René Kneyber reageerde woensdag 21 september in zijn column in Trouw (€) op onze opiniebijdrage in dezelfde krant. Helaas las hij het woord ‘autonomie’ uit de Brandbrief als individuele autonomie, de vrijheid en ruimte om achter de deur van ons klaslokaal onze eigen problemen op te lossen. Van die autonomie hebben we eerder teveel dan te weinig. Wij bedoelen het soort collectieve of professionele autonomie zoals Jelmer Evers en hij die in Het Alternatief hebben uitgewerkt.

Het gaat om de vraag: ‘Wie bepaalt wat goed onderwijs is en hoe dat moet worden uitgevoerd?’ Is dat de overheid, zijn dat de besturen en schoolleiders, of bepaalt de beroepsgroep de inhoud en de praktijk van het onderwijs? De oproep voor meer autonomie is niet vrijblijvend. Het is een oproep aan leraren om verantwoordelijkheid en professionaliteit te ontwikkelen, bij elkaar in de klas te kijken en van elkaar te leren. Met ‘autonomie’ bedoelen we dat we als beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor ons werk en de professionaliteit van onze beroepsgroep. Dat is blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.

Vervolg en actie

We zijn afgelopen vrijdag met 8 personen bij elkaar gekomen om concrete afspraken te maken. We hebben veel contacten en veel plannen op de korte termijn. Wat we gaan doen:

 • Een concreet voorstel voor meer tijd in het kader van de aangenomen motie schrijven.
 • Een uitgewerkte visie op autonomie en de noodzaak voor autonomie schrijven.
 • Contacten leggen met politiek en andere organisaties die gesprekspartners bij onderwijsbeleid zijn: vakbonden en sectorraden PO-Raad en VO-Raad
 • We hebben meer steun van de werkvloer nodig. 1.500 ondersteuners in één week is een ongekend aantal in de onderwijswereld, maar het is ons al duidelijk dat het voor de politiek pas een groot agendapunt is als we zo’n 10.000 ondersteuners hebben. Dat is voor hen een aansprekend aantal dat bewijst dat de beroepsgroep van onderuit verantwoordelijkheid wil en aan kan. Wij willen bijvoorbeeld op het lerarencongres van 7/8 oktober onze oproep onder de aandacht brengen.

Help ons

Wij hebben uw hulp nodig! Wij hebben als kerngroep van acht een klein sneeuwballetje opgegooid. De 22 ondertekenaars van de brandbrief maakten daar een sneeuwbal van. Door uw steun en de steun 1500 anderen werd het een grote rollende sneeuwbal. Maar het moet verder groeien! Neem contact met ons op als u bijvoorbeeld kunt helpen bij het lerarencongres op 7/8 oktober of op een andere manier kunt helpen. Het zou ook ontzettend fijn zijn als u de adhesie-actie bij enkele collega’s onder de aandacht brengt. 20.000 keer is de brandbrief al gelezen. Het adhesie-formulier daadwerkelijk invullen is een kleine drempel waar de meesten nog niet aan zijn toegekomen. Zoals iemand op zijn adhesieformulier opmerkte “deze bureaucratie laat zich niet zo gemakkelijk wegzetten”. We hebben het zelf in de hand. Het lukt alleen als veel mensen bijdragen met een klein beetje steun. Help de actie vooruit door een paar collega’s concreet het adhesieformulier op http://tinyurl.com/onderwijsadhesie in te laten vullen!

Alle informatie vindt u op internet: De brandbrief, de blog waar u kunt reageren,  de opiniebijdrage, het adhesieformulier. Er verscheen een nieuwsitem bij Verus en binnenkort besteedt ook het Onderwijsblad van de AOb aandacht aan de brandbrief.

Hieronder nog een bloemlezing uit de opmerkingen ingevuld op het adhesie-formulier.

met vriendelijke groet,
Frans van Haandel, mede namens Frans Droog, Jelmer Evers, Karin den Heijer, Jasper Rijpma, Mark van der Veen, Dick van der Wateren en Marjolein Zwik

Nu online: De lijst met adhesiebetuigers (met dank aan Willem Karssenberg)

Uit de reacties op het adhesie-formulier, geordend per thema:

Belang van deze actie

 • Ik ben benieuwd of de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen nog aan die motie denkt.
 • Ik denk dat ik namens veel vertrekkers spreek als ik zeg dat we waarschijnlijk nog voor de klas hadden gestaan als deze randvoorwaarden op orde waren geweest. Veel succes met dit initiatief, geweldig dat jullie de handen ineenslaan.
 • Ik ben ook werkzaam geweest in het PO. Dit zijn precies de punten waarom ik het daar niet meer naar mijn zin had.
 • Daadwerkelijk meer tijd en autonomie inzetten om in verbinding met elkaar en anderen (ook leerlingen en ouders) te ontwikkelen en ontwerpen. Ik steun en faciliteer het van harte!
 • Dit bericht liet ik op jullie blog achter: In 2007 werd ik door de cie. Dijsselbloem gehoord als klokkenluider Tweede Fase. Een van de vragen die mij toen werd gesteld: ‘Waarom hebben de docenten zich niet verzet tegen de invoering  van de Tweede Fase?’ Mijn antwoord was toen dat docenten erg gericht zijn op hun dagelijks werk in de klas en doorgaans erg dociel zijn. Het doet mij deugt te merken dat de huidige generatie nog steeds hun werk in de klas centraal stelt, maar gelukkig minder dociel is. Succes met de actie!!
 • Fijn zulke initiatiefnemers. Ik kan hier HELEMAAL achter staan!!
 • Ga door! Desnoods staken!
 • Geweldig initiatief. Op 1 november 2016 ondersteun ik dit van harte met een SIZO Symposium 15 jaar met als thema het draait allemaal om de leerkracht met een bijzondere line up Casper Hulshof – Jelmer Evers en ik zei de gek. Bert Boshoven
 • Heel goed initiatief! Het pleidooi voor meer tijd steun ik voor de volle 100%, tegenover meer autonomie sta ik ook heel positief al vind ik dat de noodzaak van voeding door kennisinstellingen en lerarenopleidingen daarin onvoldoende doorklinkt.
 • Prima dat we de handen ineenslaan op weg naar echt beter onderwijs.
 • Prima! Wordt tijd dat het onderwijs in HANDEN KOMT VAN DE DOCENTEN!
 • Het wordt tijd dat het onderwijs wordt teruggeven aan de mensen die het werk doen, de docent! Zij zijn de professionals, niet de wetenschappers van buitenaf, de VO-Raad en de politiek.
 • Hoewel ondertekend door mensen uit het VO, onderschrijf ik het geheel. Word moe van steeds weer een verandering/aanpassing etc. En van alle goedbedoelde controle word ik ook niet blij… zou graag meer tijd krijgen om mijn werk (meer) naar behoren te kunnen doen… (een docent so.)
 • Laat de docent doen waar hij goed in is, geef hem zijn professionele tijd en ruimte! Maak het onderwijs persoonlijk! Tijd en ruimte creëert betrokkenheid bij de docent, wat zijn weerslag heeft op de leerling. Betrokken docenten kunnen hun rol als pedagoog beter vervullen doordat ze een sterkere band hebben met de jongere, dus beter kunnen sturen en steunen waar dat nodig is. Daarnaast besteden betrokken docenten meer moeite en energie aan hun lessen, welke dus beter worden. En laat dat nou net de ‘core business’ van de docent zijn…
 • Laat een keer ervaren leerkrachten/docenten aan het woord en bepalen wat de norm moet zijn.
 • Van harte mee eens. Toegevoegd dat alle regels waar we aan moeten voldoen beklemmend en remmend werken. Ik ben zeer intrinsiek gemotiveerd en als dan een cursus flitsbezoeken niet meetelt en een andere wel, dan klopt er iets niet. Je moet kunnen doen wat nodig is, niet wat zo nodig geregistreerd staat of geaccrediteerd is.
 • Het is goed om ook hierin de autonomie aan de onderwijsgevenden terug te geven en hen te leren te reflecteren op hun eigen werk. Daar groeien we veel meer van.

Tijd

 • De huidige onderwijs vernieuwingen zouden ons tijd en daarmee ook onderwijsverbetering kunnen gaan opleveren. Hiervoor is tijd nodig.
 • De lange dagen te veel werk te weinig tijd voor normale dingen sociale dingen met familie vrienden.
 • De tijd die nodig is om goede lessen voor te bereiden moet drastisch omhoog. Als we willen en dat willen we, dat er gedifferentieerd wordt, met diverse werkvormen wordt gewerkt, de actualiteit aan de orde komt, er voldoende en goede feedback is naar de leerlingen, dan is er meer tijd nodig!
 • Voor het VSO (cao-po) net zo belangrijk als voor reguliere VO. We hebben door onze cao al minder tijd, maar net zo veel, dan wel niet meer lessen om te geven.
 • In het HBO hebben we last van dezelfde problemen: weinig voorbereidingstijd, veel tentamens en regelwerk.
 • In het vso (waar ik werk) geef je 33 lessen bij een fulltime baan. Dit is niet te doen!
 • Kleinere klassen icm minder lesuren; die werkdruk moet omlaag! Bapo terug draagt daar ook aan bij. Salaris omhoog (er is nog heel veel te repareren sinds de HOS). Goede nascholingsmogelijkheden onder werktijd (is immers werk) zijn ook zeer belangrijk.
 • Om zelf lessen te kunnen ontwikkelen is er GEEN tijd momenteel.
 • http://eusvanhove.nl/waarom-20-lessen-per-week/
 • Ik creëer mijn eigen ruimte door parttime te werken en dan nog wil ik meer tijd.

Autonomie

 • Ik ben het volledig eens met minder lagen, meer vertrouwen en autonomie naar scholen en onderwijzend personeel
 • Ik ben voor een zelfsturend team. En tegen al die lagen die er tussen zitten met hun zelf gecreëerde banen
 • Ook in het volwassenenonderwijs ervaren we het belang van autonomie van de docent, een belangrijke voorwaarde om maatwerk te kunnen bieden.

Professionalisering

 • Niet alleen tijd en autonomie regelen via politiek en CAO, maar ook meer toezicht op onderwijsbesturen op faire en spontane naleving hiervan.

Geld

 • Dus geld weghalen waar het nooit had mogen komen, en ervoor zorgen dat het niet nogmaals gebeurt.
 • Lumpsum vervangen door een eerlijk, duidelijk, transparant systeem. Het PO moet veel meer op de kaart komen…!
 • Salaris, ook een puntje….

Lerarenregister

 • De maat is vol met alle bemoeienissen van de overheid. En ik ben tegen het lerarenregister. Dit zegt alleen maar iets over formele zaken. Het zegt niets over het contact met de leerlingen. Bovendien zullen veel leraren extra moeite en tijd moeten investeren om alles in het lerarenregister op orde te krijgen. Dit gaat ten koste van de aandacht en tijd voor de leerlingen.

Onderwijs2032

 • Uit het hart gegrepen, met name het met platitudes volgepropte plan voor over 16 jaar baart mij zorgen. Ga liever in op de bezwaren van de mensen in het veld.
 • Overigens is mijn adhesiebetuiging op geen enkele manier bedoeld om onderwijs2032 meer legitimiteit geven.

Word ook actief

 • Het is nog niet te laat om in actie te komen, maar dan wel met zijn allen.
 • Misschien kan de link ook geplaatst worden op de site van Beter Onderwijs Nederland om zodoende nog meer collega’s te bereiken.
 • Tijd en netwerken met andere leerkrachten is zo belangrijk en fijn. Er zijn leerkrachten die zo veel ervaring hebben. Je kan altijd wel iets leren van elkaar.
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s