De combinatie van politieke ‘waardering’ en werkdruk is uitgewerkt

Dat de werkdruk in het onderwijs hoog is, behoeft inmiddels geen discussie meer. Al jaren geven docenten op allerlei verschillende manieren aan dat het water hen aan de lippen staat. Over oplossingen wordt ook al heel lang gesproken. Wat kunnen we in het onderwijs nu toch doen aan die enorme werkdruk?

De Tweede Kamer voerde op 10 mei een debat over de werkdruk in het onderwijs. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door vele leerkrachten, die massaal gehoor gaven aan de oproep van PO in actie. Mijn complimenten richting deze groep. De werkdruk en het salaris zijn duidelijk op de kaart gezet! Helaas, maar niet geheel onverwacht, kwamen er geen echte oplossingen naar voren tijdens het debat. We moesten het doen met veel ‘waardering’ en de opmerking van staatssecretaris Dekker dat werken in het VO zwaarder is. Voor zover we ons al gewaardeerd voelden door de mooie ‘waarderende’ woorden, werd dat in ieder geval snel de kop ingedrukt en kregen we dus nog eens een schop na.
Ook werden er verschillende ‘oplossingen’ genoemd. De vizieren van de politiek richtten zich tijdens het debat vooral op de grote administratieve last en het salaris. De loonsverhoging staat samen met de werkdruk hoog op het lijstje van onderwijzers. Maar wat is nu toch die werkdruk? Is dat alleen de hoeveelheid administratie? Tijdens het debat in de Tweede Kamer lag hier een enorme nadruk op. OCW-commissielid Bente Becker kwam met een motie om ‘Operatie Regels Ruimen’ verder te trekken naar ‘Operatie Regels Ruimen 2.0’, zodat scholen kunnen leren van goede voorbeelden. Ook werd toegezegd dat de onderwijsinspectie met een folder zou komen, waarin wordt beschreven wat nu écht moet en wat vooral niet. Maar we laten ons niet meer afleiden door de zoveelste poging om een rookgordijn op te trekken. Eerder schreef Marjolein Zwik over de werkdruk als bliksemafleider. Ik ben het volledig met haar eens; door vooral nadruk te leggen op de administratieve last, missen we aspecten van werkdruk die minstens zo belangrijk zijn.

werkdruk05102014

Al jaren wordt door wetenschappers nagedacht over werkdruk. Mark en Smith (2008) brachten deze modellen in kaart en kwamen met een model dat voortkwam uit de modellen die al bestonden. De mate van werkdruk uit zich volgens deze onderzoekers in gezondheidsuitkomsten. Denk hierbij aan angst en stress, maar ook aan positieve uitkomsten als gedrevenheid en werkvoldoening. Drie factoren beïnvloeden werkdruk: namelijk werkeisen, werkbronnen en individuele verschillen. Werkdruk is deels dus ook een persoonlijke ervaring. De mate waarin iemand zich kan aanpassen, zijn of haar eigen gedrag ter discussie wil stellen, persoonlijke verwachtingen, persoonlijke voorkeuren, enzovoorts…het speelt allemaal een rol.
Toch wil ook ik hier direct af van het idee dat werkdruk dus een beleving is. Werkdruk kent meetbare aspecten en het is veel meer dan een beleving alleen. Daarbij kunnen we prima de zware werkdrukbeleving van een paar personen negeren, maar niet die van een grote groep mensen. Wanneer PO in actie afgelopen woensdag heel veel leerkrachten op de been krijgt, dan kan je als jezelf respecterende politicus werkdruk niet meer afdoen als een beleving en met schijnoplossingen komen. Gebeurt dat toch, dan geef je daarmee alleen een signaal af dat je de beroepsgroep niet serieus neemt. Ik vraag me af of veel leerkrachten zich serieus genomen voelen met ‘Operatie Regels Ruimen 2.0’ en een folder van de inspectie. Ik in ieder geval niet.

In een eerdere blog ging ik al in op de werkeisen en werkbronnen. Werkeisen vragen energie, Werkbronnen geven ons energie. Die bronnen stellen ons onder meer in staat om ons werk goed te kunnen doen. Ik ga het nog maar eens herhalen: aan eisen geen gebrek. Heel veel partijen draaien om het onderwijs heen. Iedereen mag over het onderwijs roepen wat hij of zij wil. Overheid, raden, ouders en leerlingen…allemaal hebben ze een mening over hoe het onderwijs eruit moet zien. Er wordt vooral óver het onderwijs gesproken, zelden mét de personen die het allemaal doen: de leerkrachten. Waarom accepteren we het toch altijd dat iedereen op de stoel van de leraar gaat zitten? Als leerkracht weten we maar al te goed hoe we het onderwijs in kunnen richten. En heb je een suggestie? Dat mag! Maar bespreek die ideeën dan ook met ons. Dat zou me veel meer een gevoel van waardering geven dan af en toe die aai over de bol van het ministerie. Verder hebben onder meer Passend Onderwijs en de overvolle klassen veel van leerkrachten gevraagd de afgelopen jaren. Ook hebben we een verplicht register gekregen waarvoor het draagvlak volledig ontbreekt en waarin professionaliteit continu bewezen moet worden op straffe van rechtspositionele gevolgen. Kortom, aan eisen geen gebrek.
Ook ging ik eerder al in op de werkbronnen die we kregen, of eerder gezegd vooral niét kregen. De laatste salarisverhoging betaalden we deels zelf, en we horen net iets te vaak de loze kreet ‘dat we het verschil maken’. Bente Becker van de VVD begon haar pleidooi afgelopen woensdag dus wederom door te vertellen hoeveel waardering ze wel niet had voor ons beroep.

Aan welke bronnen ik zelf zit te denken? Aan een hoger salaris! Inkoppertje, natuurlijk. Maar ik zou misschien weer het idee krijgen dat die ‘waardering’ ook echt is. Voor de rest zou ik zeggen: praat niet alleen méér met de ‘beroepsgroep’, maar luister ook naar de werkvloer. Niet door middel van allerlei commissies en coöperaties, want die hebben weer allerlei duurbetaalde besturen die mij als leerkracht niet vertegenwoordigen. Niet door middel van sectorraden als de PO-Raad en de VO-Raad die gewoon werkgeversorganisaties en doorgeefluiken zijn van vooral ideologisch redeneren. Ik daag het komende ministerie uit om eens over de laag van bestuurders, commissies en coöperaties heen te stappen en daadwerkelijk te luisteren naar de expertise in het onderwijsveld. Dat zou mij nu echt een gevoel geven dat het ministerie het onderwijsveld serieus neemt. Ik zou het gevoel hebben dat de visies en kunde van mijn collega’s en mijzelf ertoe doen. Misschien wordt de afstand tussen de politiek en het veld dan ook weer eens wat kleiner. Ik zou zeggen, aankomend ministerie van onderwijs: doe het eens anders!

Mark van der Veen


5 reacties op ‘De combinatie van politieke ‘waardering’ en werkdruk is uitgewerkt

 1. Prima stuk, maar met werkeisen en werkbronnen sla je de spijker volgens mij net niet op zijn kop.

  Werkeisen worden niet op landelijk niveau bepaald. Dat Jan en allemaal maar wat roept over wat het onderwijs moet, jij hebt er een mening over (en ik ook), maar je wordt er in je werkzaamheden niet door beperkt. Net zoals het lerarenregister. Hoe knullig uitgevoerd ook, hoeveel extra werk heb jij er al voor moeten verzetten? Werkeisen die volgens mij hier meer op zijn plaats zijn: administratiedruk. klassengrootte. vergaderingen. roosters. (gebrekkige) voorbereidingstijd. correctiewerk. toetsen.

  En die zaken worden nu net weer op schoolniveau geregeld. Je simpliceert hier de werkdrukdiscussie mijn inziens net teveel.

  Like

  1. Dank voor je reactie, Steven. Laat duidelijk zijn dat de werkeisen die je benoemt inderdaad van toepassing zijn. Sommige daarvan zijn inderdaad niet landelijk bepaald. Maar dat werkeisen nooit landelijk bepaald worden ben ik niet met je eens. De overheid kan namelijk wel degelijk maatregelen nemen die invloed hebben op werkeisen en OCW baseert beleid wel degelijk op de mening van Jan en alleman. Denk maar terug aan O2032. Het waren vooral andere partijen (ook commerciële) waar naar werd geluisterd. Draagvlak onder leraren werd niet gezocht. Zo ook niet met het register. Dat register wordt dadelijk wel degelijk een werkeis waar veel leraren niet op zitten te wachten. De voorwaarden (werkbronnen) zijn daar nog altijd niet voor op orde en of dit goed gaat komen is maar zeer de vraag.
   Verder kan de overheid wel degelijk invloed uitoefenen op de tijd die we hebben. Denk aan de motie Ypma/Van Meenen. Ook de niet-transparante lumpsum lijkt (gezien het stuk van Frans) wel degelijk de groepsgrootte te beïnvloeden.

   Het was zeker niet mijn bedoeling de werkdrukdiscussie te simpliceren. Integendeel. Het is juist de overheid die dit doet door steeds te komen met ‘waardering’ en terug te vallen op de ‘administratie’. In mijn blog sluit ik af met enkele suggesties, die inderdaad niet allesomvattend (kunnen) zijn.

   Like

 2. Goed stuk.
  Ik hoor heel vaak inderdaad administratieve last. In mijn eigen omgeving zie ik zeker dat dit een rol speelt, maar niet de belangrijkste. Waar ik echt mensen op stuk heb zien gaan is het verantwoordelijkheidsgevoel dat iedere leerkracht heeft voor elke leerling en daarbij niet waar kunnen maken wat je zou willen. Daardoor het gevoel hebben te kort te schieten en steeds te proberen aanpassingen te doen om het wel waar te kunnen maken. Dit terwijl in een groep met zoveel niveaus en tegenwoordig kinderen met extra behoeften, datgene wat ze zouden willen doen voor de leerlingen niet haalbaar is. Daardoor het hele jaar met een gevoel blijven lopen te kort te schieten en daarbij steeds van jan en alleman te horen bij allerlei onderwerpen: ‘Daar zou het onderwijs meer aandacht aan moeten besteden.’ Met zo’n gevoel en alles wat je wilt doen voelt elke vergadering en elk stukje administratie als teveel.
  Ik zeg hierbij niet dat we niet teveel administratie hebben, maar ik denk dat het gevoel van druk meer op dat gebied ligt. Passend onderwijs is ingevoerd, maar niet goed, met middelen, uitgevoerd.

  Like

 3. Voor mij wordt de werkdruk hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van passend onderwijs. Geen extra handen in de klas, onderwijsassistenten wegbezuinigd, in de normjaartaak zijn geen uren opgenomen voor deze zorg. Van de 24 lln heb ik 13 zorglln op verschillend gebied. De uren die staan voor correctie en lesvoorbereiding worden gebruikt voor voorbereiden activiteiten van de zorglln. Mijn overuren zitten met name in gesprekken met ouders, iber, verslagen schrijven over de voortgang. En ik doe nog niet eens wat ik wenselijk vind. Het gekke is, dat ik nog uren schijn over te houden voor andere schooltaken. Om de werkdruk te verlichten in PO zullen we de normjaartaak drastisch moeten wijzigen. Minder lesuren en meer tijd voor al onze andere taken. Uiteraard ook keuzes maken wat je wel of niet administreert. Een A4tje van de inspectie kan dan veel duidelijkheid verschaffen. Wat mij ook enorm zou helpen is goede ICT infrastructuur. Veel te vaak valt Digibord uit en/ of doen de pc het niet. Je geplande activiteiten kunnen dan weer eens niet doorgaan.
  Met vriendelijk groet,
  Linda
  Werkzaam in PO sinds augustus 1979.

  Like

 4. Hier zou ik een opsomming kunnen geven van alle extra regels waaraan ik de afgelopen 20 jaar heb moeten voldoen naast mijn gewone lesgevende taken in het VO. Dat heeft geen effect want dan gaan anderen daar op reageren met dat zij dat niet zo voelen of dat dat óók je werk is of dat je niet zo moet zeuren of dat overal wel wat is. Al jaren heb ik geen vertrouwen meer in groepen docenten die iets willen. Ze zijn zó verdeeld (of: worden verdeeld gehouden) dat er geen oplossing mogelijk lijkt.

  Daarom heb ik mijn eigen oplossing.
  Het is een combinatie van 3 beslissingen. Let wel: ik ben van middelbare leeftijd en werk fulltime in de bovenbouw vmbo.

  1. Werk is werk. Geen hobby of liefdadigheidswerk. Ik neem mijn werk dus niet mee naar huis. Punt. Alles wat ik tussen 08:00-17:00 kan doen doe ik. De rest is voor een ander. Daar horen dus ook buitenlandreizen bij. Ouderavonden doe ik in de middag voor 17:00. Daarna kom ik niet.

  2. Wie betaalt, bepaalt. Wat op mijn jaartaak staat is leidend en voer ik zo goed mogelijk en zonder discussie uit. Wat er niet op mijn jaartaak staat wordt niet betaald en doe ik dus niet.

  3. Geef Acht! Als iemand het nodig vind zich te bemoeien met mijn autonomie in de klas, ongeacht of dat de mentor, collega’s, ouders of de baas is, gaat de “geef acht” regel in. Ik ga niet in discussie, ik ga niet verdedigen, ik ga niet mijn best doen uit te leggen waarom ik keuzes heb gemaakt. Zodra iemand het nodig vindt een plasje te doen over mijn inzet in de klas, geef ik alle leerlingen een 8. Dat scheelt mij nakijkwerk en de leerlingen zijn blij.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s