Wordt de lumpsum in het onderwijs doelmatig besteed?

Frans van Haandel De Onderwijsraad is door de Tweede Kamer in 2017 gevraagd een advies uit te brengen over de bekostiging. De verwachting is dat hun rapport binnen enkele maanden klaar is. Op 8 maart 2018 was ik bij het debat over de lumpsumbekostiging, georganiseerd door de Onderwijsraad. De vier thema’s waren toereikendheid, lumpsum, doelmatigheid … More Wordt de lumpsum in het onderwijs doelmatig besteed?

De Onderwijscoöperatie: ‘van, voor en door’ het ministerie van OCW?

Patrick Woudstra Sinds 2012 sta ik ingeschreven in het lerarenregister. De meerwaarde heb ik er nooit van kunnen ontdekken, maar zolang het vrijwillig was kon het geen kwaad. Althans, dat dacht ik. Dit alles veranderde in 2013 door één klein zinnetje in de hoofdlijnenbrief lerarenregister van 4 oktober 2013: “In het NOA is afgesproken dat … More De Onderwijscoöperatie: ‘van, voor en door’ het ministerie van OCW?

De ongeldige verkiezingen voor het lerarenregister

Frans van Haandel Op 1 augustus 2017 is de wet ‘beroep leraar en lerarenregister’ in werking getreden. De wet is tot stand gekomen in overleg tussen OCW en de Onderwijscoöperatie (OC). De Onderwijscoöperatie heeft als motto “van, voor en door leraren”, maar is in de praktijk een bestuursorganisatie die ver van de beroepsgroep afstaat. Ondanks … More De ongeldige verkiezingen voor het lerarenregister

Het Lerarenregister: niet leren maar registreren staat centraal

Patrick Woudstra Cartoons beschikbaar gesteld door vakbond Leraren in Actie. Bron “Bezwaren zijn lariekoek”: AOb.nl De discussie omtrent het lerarenregister laait de laatste tijd weer op. Omdat niet iedereen het vanaf het begin heeft kunnen volgen zet ik in dit blog het een en ander op een rijtje. Want hoe kan het dat een register … More Het Lerarenregister: niet leren maar registreren staat centraal

Waar is het extra geld voor extra conciërges en klassenassistenten gebleven?

Via de lumpsum zijn vele extra miljoenen hiervoor uitgetrokken, maar ging het naar conciërges en klassenassistenten? Frans van Haandel “Help! De school verzuipt.”, was in 2008 de actie waarmee de vakbonden 180.000 handtekeningen verzamelden voor de wens dat er 150 miljoen extra uitgetrokken zou worden voor conciërges en administrateurs op alle basisscholen van Nederland. Het … More Waar is het extra geld voor extra conciërges en klassenassistenten gebleven?

Waar is het extra geld voor het VO gebleven?

Via de lumpsum zijn vele miljarden extra gegaan naar onderwijs, maar het ging niet naar docenten. Hans Duijvestijn, Frans van Haandel In november 2016 spraken we met staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs. In dat gesprek kwam naar voren dat er sinds de invoering van de lumpsum miljarden extra in het Voortgezet Onderwijs (VO) is geïnvesteerd … More Waar is het extra geld voor het VO gebleven?

Steun PO in actie!

Het primair onderwijs (PO) is in beweging! En wie had vooraf gedacht dat het zo hard zou lopen. De kracht van sociale media wordt weer eens bewezen. Op het moment van schrijven (13 maart) heeft de facebookpagina PO in actie al bijna meer dan 22.000 leden. Daarom gaan allereerst mijn complimenten uit naar de initiatiefnemers. … More Steun PO in actie!

Anna Bosman heeft gelijk, het leesonderwijs moet beter

Frans van Haandel en Mark van der Veen Volgens drie hoogleraren, met Anna Bosman op de voorgrond, wordt het grote aantal dyslectische leerlingen vooral veroorzaakt door slecht onderwijs. Bosman twijfelt zelfs of dyslexie wel bestaat. Het onderzoek van Bosman is tien jaar terug al gepubliceerd en vorige week publiceerde Komenskypost een artikel over de presentatie … More Anna Bosman heeft gelijk, het leesonderwijs moet beter

De discutabele invloed van onderwijsadviesbureaus

Mark van der Veen en Marjolein Zwik Op 17 september 2016 publiceerden 22 leerkrachten uit het PO en VO een brandbrief. In deze brief wordt gepleit voor meer tijd en autonomie voor de leerkracht. Ongeveer 2500 anderen betuigden hun steun. In ons eerdere blog, het debat rond autonomie, schreven wij al dat veel besturen zich … More De discutabele invloed van onderwijsadviesbureaus