Hoe een karikatuur wordt gemaakt van traditioneel onderwijs

Zaterdagavond (10 maart jl.) twitterde ik een bericht over het project Curriculum.nu. Ik beken, het was frustratie. Laat hierbij duidelijk zijn dat ik nooit heb willen stellen dat leraren geen ‘rekengym’ mogen geven of iets dergelijks (ik ben namelijk een behoorlijke fan van de Spelles). Normaal gesproken ben ik altijd van mening dat je met … More Hoe een karikatuur wordt gemaakt van traditioneel onderwijs

Wordt de lumpsum in het onderwijs doelmatig besteed?

Frans van Haandel De Onderwijsraad is door de Tweede Kamer in 2017 gevraagd een advies uit te brengen over de bekostiging. De verwachting is dat hun rapport binnen enkele maanden klaar is. Op 8 maart 2018 was ik bij het debat over de lumpsumbekostiging, georganiseerd door de Onderwijsraad. De vier thema’s waren toereikendheid, lumpsum, doelmatigheid … More Wordt de lumpsum in het onderwijs doelmatig besteed?

De gevaren van de Excellente School

Maandag 22 januari 2018 zal voor sommige Nederlandse scholen als memorabel de boeken ingaan. Op deze dag ontvingen zij het predicaat ‘Excellente School’. Tegelijkertijd is ook een duidelijk kritisch geluid hoorbaar. Wat is de meerwaarde van de Excellente School? Vooralsnog is mijn conclusie dat het fenomeen grote gevaren met zich meebrengt. Gevaren die het onderwijs … More De gevaren van de Excellente School

De Onderwijscoöperatie: ‘van, voor en door’ het ministerie van OCW?

Patrick Woudstra Sinds 2012 sta ik ingeschreven in het lerarenregister. De meerwaarde heb ik er nooit van kunnen ontdekken, maar zolang het vrijwillig was kon het geen kwaad. Althans, dat dacht ik. Dit alles veranderde in 2013 door één klein zinnetje in de hoofdlijnenbrief lerarenregister van 4 oktober 2013: “In het NOA is afgesproken dat … More De Onderwijscoöperatie: ‘van, voor en door’ het ministerie van OCW?

De ongeldige verkiezingen voor het lerarenregister

Frans van Haandel Op 1 augustus 2017 is de wet ‘beroep leraar en lerarenregister’ in werking getreden. De wet is tot stand gekomen in overleg tussen OCW en de Onderwijscoöperatie (OC). De Onderwijscoöperatie heeft als motto “van, voor en door leraren”, maar is in de praktijk een bestuursorganisatie die ver van de beroepsgroep afstaat. Ondanks … More De ongeldige verkiezingen voor het lerarenregister

Het Lerarenregister: niet leren maar registreren staat centraal

Patrick Woudstra Cartoons beschikbaar gesteld door vakbond Leraren in Actie. Bron “Bezwaren zijn lariekoek”: AOb.nl De discussie omtrent het lerarenregister laait de laatste tijd weer op. Omdat niet iedereen het vanaf het begin heeft kunnen volgen zet ik in dit blog het een en ander op een rijtje. Want hoe kan het dat een register … More Het Lerarenregister: niet leren maar registreren staat centraal

Waar is het extra geld voor extra conciërges en klassenassistenten gebleven?

Via de lumpsum zijn vele extra miljoenen hiervoor uitgetrokken, maar ging het naar conciërges en klassenassistenten? Frans van Haandel “Help! De school verzuipt.”, was in 2008 de actie waarmee de vakbonden 180.000 handtekeningen verzamelden voor de wens dat er 150 miljoen extra uitgetrokken zou worden voor conciërges en administrateurs op alle basisscholen van Nederland. Het … More Waar is het extra geld voor extra conciërges en klassenassistenten gebleven?

De combinatie van politieke ‘waardering’ en werkdruk is uitgewerkt

Dat de werkdruk in het onderwijs hoog is, behoeft inmiddels geen discussie meer. Al jaren geven docenten op allerlei verschillende manieren aan dat het water hen aan de lippen staat. Over oplossingen wordt ook al heel lang gesproken. Wat kunnen we in het onderwijs nu toch doen aan die enorme werkdruk? De Tweede Kamer voerde … More De combinatie van politieke ‘waardering’ en werkdruk is uitgewerkt

Waar is het extra geld voor het VO gebleven?

Via de lumpsum zijn vele miljarden extra gegaan naar onderwijs, maar het ging niet naar docenten. Hans Duijvestijn, Frans van Haandel In november 2016 spraken we met staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs. In dat gesprek kwam naar voren dat er sinds de invoering van de lumpsum miljarden extra in het Voortgezet Onderwijs (VO) is geïnvesteerd … More Waar is het extra geld voor het VO gebleven?